Access Penceresini Gizlemek (32 Bit ve 64 Bit)

Access projeleri tasarlanırken hep arka planda çalışan bir uygulama penceresi bulunmakta fakat uygulamayı çalışır hale getirdikten sonra formlar bütün yükü üstlenmekte ve bu yüzdende uygulama penceresi istenmemekte. Bizde siz okurlarımıza Access VBA ile bu pencereyi nasıl gizleyebileceğinizi aktarıyor olacağız. Öncelikle Create sekmesinden Modul ekleyin ve bu modülün içine aşağıdaki kodu yapıştırın.

Option Explicit

Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

#If VBA7 And Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function apiShowWindow Lib “user32” _
Alias “ShowWindow” (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
#Else
Private Declare Function apiShowWindow Lib “user32” _
Alias “ShowWindow” (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
#End If

Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long)
Dim loX As Long
Dim loForm As Form
On Error Resume Next
Set loForm = Screen.ActiveForm
If Err <> 0 Then
If nCmdShow = SW_HIDE Then
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
Err.Clear
End If
Else

loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)

End If
fSetAccessWindow = (loX <> 0)
End Function

Ardından ekran gizlenmesinin hangi olaydan sonra gerçekleşeceğini belirlemeniz gerekiyor. Ana formunuzun yüklenmesinde çalışması en uygun olacaktır. Formun (Event) olaylarından on load olayından code builder seçeneğini seçmeniz yeterli. Gelen VBA penceresine

fSetAccessWindow(0)

Komutunu yerleştirmeniz yeterli.

Not: Veri Tabanı uygulamanızı tüm özellikleri ile açmanız gerekirse Shift Tuşuna basılı tutarak çift tıklayın ve açılana kadar Shift Tuşunu bırakmayın.

 

Ufuk Çağlayan

MSOS

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*